Överkommendanten i Stockholm 2014 - Generallöjtnant Dennis Gyllensporre

Överkommendanten i Stockholm 2014 – Generallöjtnant Dennis Gyllensporre

Överkommendanten i Stockholm, är en militär befattning i Sverige med ansvar för den statsceremoniella verksamheten. Överkommendantens säte är Stockhoms slott. Överkommendantskapet inrättades 1818 och innefattade fram till 1926 också chefskapet över Stockholms garnison. Överkommendanten utses av överbefälhavaren och måste vara lägst generalmajor. Sedan 2014 är chefen för Högkvarteret generallöjtnant Dennis Gyllensporre överkommendant i Stockholm.

Vid örlogsbesök tar överkommendanten emot gästande sjöstyrkechef i Högvaktsflygeln på Stockholms slott. Överkommendanten bär en stav (m/1793) av stål med graverade tre kronor samt med knopp och doppsko av guld.

Överkommendantens förtjänstmedalj (ÖKSthGM/SM) är en nationell medalj i guld eller silver och utförs i 8:e storleken. Medalj och jetong ska enligt statuterna tilldelas av överkommendanten i Stockholm och utdelas under högtidliga former företrädesvis i anslutning till Kungliga slottet i Stockholm. Tilldelande av utmärkelsen förutsätts vara restriktivt.

 

Överkommendanten i Stockholms heraldiska vapen.

Överkommendanten i Stockholms heraldiska vapen.